РУСЕ

RUSE

| google maps link | Уикипедия | Wikipedia |

Aerial Images | Снимки от въздуха
(MM)
(PR)

Historical Images | Исторически снимки
During the Liberation War of 1878
(NYPL)

Liberty Square | Площад Свобода
(ZS)
(MT)
(GP)

Other buildings | Други здания
(ZS)
(GP)

The Danube | Дунав
(ZS)

The Friendhip Bridge | Моста на Дружбата

Hotel Riga | Хотел Рига

(PR)

Tv Tower | Телевизионната Кула

(PR)
(CH)

CH - Images by Calum Hutchinson
GP - Images by Georgi Petrov
MM - Images by Map Mart
MT - Images by Mincho Tsankov
NYPL - Images by New York Public Library
PR - Images by Predavatel.com
ZS - Images by Zvezda Starr Krainoff


Back to Bulgarian Photo Album.

Обратно към Българският Фото Албум

Обновено на 28 декември 2007 | Last updated on 28 December 2007